Abstrakty

 
Nadsyłający abstrakty do konferencji koncentrowali się nad następującymi obszarami tematycznymi:
 1. współczesna metodologia dochodzenia do prawdy historycznej
 2. stosunek do prawdy historyków starożytnych
 3. prawda w filozofii starożytnej
 4. literatura realistyczna i literatura fantastyczna
 5. mimesis w sztuce starożytnej
 6. stosunek starożytnych do kłamstwa i kłamców
 7. rola konwencji w społeczeństwie
 8. plotka w starożytnoci
 9. manipulacja informacją jako sposób na sprawowanie władzy w starożytności
 10. kłamstwo w relacjach międzyludzkich w starożytności
 11. słynne fałszerstwa i afery w starożytności
 12. rekonstruowanie starożytności - wpadki i celowe oszustwa

Lista ta nie wyczerpuje całej możliwej problematyki, której mogły dotyczyć referaty zgłaszane na konferencję, służy jedynie zasadniczemu ukierunkowaniu tematycznemu.

Kadr geograficzno-chronologiczny obejmuje pierwsze kultury prehistoryczne, starożytny Bliski Wschód, starożytność klasyczną i późny antyk (po VII w. n.e.), społeczności europejskiego Barbaricum, starożytne kultury Dalekiego Wschodu (do VIII w.) oraz kultury prekolumbijskie.