Organizatorzy konferencji

 
Koło Starożytnicze Studentów KUL, logo Tegoroczny gospodarz konferencji:
Koło Starożytnicze Studentów KUL

przejdź do strony internetowej koła
E-mail: kolostar@kul.pl


Koło Starożytnicze UW, logo Koło Starożytnicze UW
www.ks.mish.uw.edu.pl
E-mail: ksmish.kn@uw.edu.pl
"Oikumene" UWr
Studenckie Koło Miłośników Języków i Kultury Basenu Morza Śródziemnego
E-mail: sknoikumene@gmail.com


Koło Naukowe Klasyków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, logo Koło Naukowe Klasyków UAM w PoznaniuKoło Naukowe Filologów Klasycznych UJ
Współorganizatorzy:
Katedra Historii Starożytnej w Instytucie Historii KUL
Instytut Filologii Klasycznej KUL


Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca: Aleksandra Krauze KUL
Wiceprzewodnicząca: Sabina Banasiak UW
Adam Ciołek UW
Joanna Dzik UWr
Jerzy Gwiazda KUL
Arkadiusz Kołodziej KUL
Jan Marszał UAM
Izabela Misiak UWr
Krzysztof Mogielnicki KUL
Mariola Sobolewska KUL
Monika Terlecka UJ
Agnieszka Walczak UJ
Aleksandra Wacławczyk UAM