Program konferencji

 
Program konferencji: VIISKS.program.pdf.


Konferencja odbyła się na KUL, Aleje Racławickie 14, Lublin.


Wy¶wietl większ± mapę

Opłata konferencyjna 40zł.
Prosimy wpłacać na konto:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Bank PeKaO SA III O/Lublin
59124023821111000039262147
z dopiskiem: VII Studencka Konferencja Starożytnicza - opłata konferencyjna